Logo diapositief Diëtistenpraktijk Lizette Cuijk
Werkwijze
Ik ga met jou op zoek naar haalbare doelen
Diëtistenpraktijk Lizette Cuijk - Figuur roze dun

Behandelplan op maat

Samen met jou stel ik een behandelplan op maat op. Een plan met haalbare doelen. Een dieet-, voedings- en/of leefstijladvies waar jij blij van wordt. Vervolgens coach en begeleid ik je bij het realiseren van je doelen. En als het nodig is om het behandelplan bij te stellen, doen we dat.

Hoe ziet het traject er in grote lijnen uit?

Eerste consult

Het eerste consult bestaat uit een gesprek van ongeveer 60 minuten, plus 30 minuten waar je niet bij hoeft te zijn voor onder meer de administratieve afwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan het maken van berekeningen, de uitwerking van een dieetadvies en de rapportage aan de verwijzend arts. Tijdens het consult bespreken we jouw persoonlijke situatie. Hierbij ga ik in op jouw wensen, je leefstijl, je voedingspatroon, je leefgewoonten, je werkomstandigheden, je medische geschiedenis en eventueel vindt er een weging plaats. Vervolgens stellen we een persoonlijk behandelplan op, afgestemd op jouw wensen en behoeften, waar je meteen mee aan de slag kunt.

Vervolgtraject

Tijdens het eerste consult hebben we ook afspraken gemaakt over de begeleiding en coaching. Deze vindt plaats tijdens vervolgconsulten. Een vervolgconsult duurt 15 tot 30 minuten. Tijdens een vervolgconsult begeleid en coach ik je in het opvolgen van het dieet-, voedings- en/of leefstijladvies. We evalueren hoe het gaat en waar nodig passen we het plan aan en voorzie ik je van praktische informatie. Uiteraard kan er opnieuw een weging plaatsvinden.

Huisbezoek

Indien je dat wenst, bijvoorbeeld omdat je vanwege ziekte of invaliditeit niet naar mij toe kunt komen, kom ik graag bij jou thuis. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden. Mogelijk vergoedt jouw zorgverzekeraar deze extra kosten. Je hebt daar dan wel een verwijzing van de (huis)arts voor nodig met een verzoek tot huisbezoek.  

In jouw persoonlijke behandelplan kan best ruimte zijn voor een wekelijkse frietdag, een stuk chocolade of een overheerlijke pizza