Logo diapositief Diëtistenpraktijk Lizette Cuijk
Diëtistenpraktijk Lizette Cuijk - Figuur roze dun

Privacyverklaring

Diëtistenpraktijk Lizette

Wil je gebruik maken van de diensten van Diëtistenpraktijk Lizette en/of daartoe een afspraak maken, dan heeft Diëtistenpraktijk Lizette gegevens van jou nodig. Door gebruik te maken van de diensten van Diëtistenpraktijk Lizette en/of door een afspraak te maken, geef je Diëtistenpraktijk Lizette toestemming jouw persoonsgegevens te verwerken. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat Diëtistenpraktijk Lizette zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens.

Welke gegevens heeft Diëtistenpraktijk Lizette van jou nodig?

Gegevens die Diëtistenpraktijk Lizette van jou nodig heeft, zijn:

 • Voorletters
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • (Mobiele) telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Nummer ID-bewijs
 • Type ID-bewijs
 • Naam zorgverzekeraar
 • Polisnummer zorgverzekering
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom heeft Diëtistenpraktijk Lizette deze gegevens van jou nodig?

Diëtistenpraktijk Lizette heeft deze gegevens van jou nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden, om jou een persoonlijk dieetadvies te geven en om deze aan je te kunnen verstrekken. Bovendien zijn deze gegevens op grond van wettelijke eisen en/of voorschriften van zorgverzekeraars nodig voor de administratieve afhandeling, denk hierbij onder meer aan het kunnen declareren van de zorgkosten bij jouw zorgverzekeraar, als ook de terugkoppeling aan de eventueel verwijzend arts. In sommige gevallen gaat het om zogenoemde ‘bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens’. Deze gegevens verwerkt Diëtistenpraktijk Lizette alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw persoonlijk dieetadvies/behandeling. Jouw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaart Diëtistenpraktijk Lizette jouw gegevens?

Conform de Wet inzake de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) bewaart Diëtistenpraktijk Lizette jouw persoonsgegevens tot vijftien jaar na beëindiging van de dieetadvisering/behandeling, tenzij je eerder een schriftelijk of elektronisch verzoek doet tot vernietiging van de gegevens uit het dossier. Echter, vernietiging is niet toegestaan indien dit in strijd is met de wet, alsmede als bewaring van jouw gegevens in het belang is van een ander.

Deelt Diëtistenpraktijk Lizette jouw gegevens met anderen?

In aanvulling op bovengenoemde kan Diëtistenpraktijk Lizette, als het noodzakelijk is voor jouw behandeling en/of nodig is voor jouw behandeling door andere zorgaanbieders, jouw gegevens met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners (denk aan rapportage aan een al dan niet verwijzend arts of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Lizette heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensuitwisseling.

Diëtistenpraktijk Lizette verwerkt jouw gegevens, onder meer op grond van voorschriften van zorgverzekeraars en zorggroepen, via zogenaamde ICT-hosting organisaties. Met deze organisaties heeft Diëtistenpraktijk Lizette een verwerkingsovereenkomst om te waarborgen dat de verwerking voldoet aan de wettelijke vereisten. Diëtistenpraktijk Lizette blijft verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering per post sturen naar Diëtistenpraktijk Lizette, Marjolein 21, 5432 DS Cuijk of mailen naar info@dietistenpraktijklizette.nl. Er wordt dan een afspraak gemaakt, waarbij je je moet legitimeren om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Diëtistenpraktijk Lizette neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en spant zich in om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens in strijd met deze verklaring worden behandeld, neem dan contact op met Diëtistenpraktijk Lizette via telefoonnummer 06 27 00 87 15 of per mail info@dietistenpraktijklizette.nl.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Lizette, neem dan contact op met de medewerker privacy via telefoonnummer 06 27 00 87 15 of per mail info@dietistenpraktijklizette.nl.

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.