Logo diapositief Diëtistenpraktijk Lizette Cuijk
Vergoedingen en tarieven
Diëtistenpraktijk Lizette Cuijk - Figuur roze dun

Vergoedingen

Dieetadvies door de diëtist wordt in 2022 voor 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering. Dit komt neer op ongeveer 4 of 5 consulten. De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Kinderen tot 18 jaar vallen buiten het verplicht eigen risico. Mogelijk krijg je meer uren dieetadvisering vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Dit is terug te vinden in de polisvoorwaarden van je verzekering of na te vragen bij je zorgverzekeraar. Diëtistenpraktijk Lizette heeft contracten met een groot aantal zorgverzekeraars.

Verwijsbrief

De diëtist is direct toegankelijk. Dit betekent dat je geen verwijzing nodig hebt van een arts. Toch vergoeden sommige zorgverzekeraars het bezoek aan een diëtist alleen als je een verwijzing hebt. Of dat ook zo is bij jouw zorgverzekeraar, is terug te vinden in de polisvoorwaarden van je verzekering of na te vragen bij je zorgverzekeraar.

Als je wilt dat het consult bij jou thuis plaatsvindt, dan vergoedt jouw zorgverzekeraar de extra kosten hiervan mogelijk ook. Hiervoor heb je dan wel een verwijzing van de (huis)arts nodig met een verzoek tot huisbezoek.

Als je vanuit de ketenzorg (zie hierna) vanwege een chronische aandoening (diabetes mellitus, COPD, hart- en vaatziekten) door de huisarts of praktijkondersteuner wordt doorverwezen, is eveneens een verwijzing nodig.

Ketenzorg (diabetes mellitus, COPD, hart- en vaatziekten)

Mogelijk heb je een chronische aandoening (diabetes mellitus, COPD, hart- en vaatziekten) en word je door de huisarts of praktijkondersteuner vanuit de ketenzorg doorverwezen naar de diëtist. In dat geval vergoedt de ketenzorg de kosten. Dit valt buiten het eigen risico. Diëtistenpraktijk Lizette heeft een contract met Syntein voor de ketenzorg.

Favicon figuur roze Diëtistenpraktijk Lizette Cuijk

Tarieven 2023

Diëtistenpraktijk Lizette hanteert de volgende tarieven:

Eerste consult, inclusief behandelplan/dieetadvies

(Max. 60 minuten direct en 30 minuten indirect)

€ 129,-

Vervolgconsult

(Max. 30 minuten)

€ 43,-

Vervolgconsult kort

(Max. 15 minuten)

€ 21,50

Telefonisch of e-mail consult

(Per 15 minuten)

€ 21,50

Toeslag huisbezoek

€ 28,50

No show tarief

€ 32,50

Voor afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd of verzet, wordt het ‘no show tarief’ in rekening gebracht. Ongeacht de reden. Deze kosten zijn niet bij de zorgverzekeraar te declareren.